9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΘΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ!
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

 

 

 


 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας γενικής, ειδικής αγωγής και υποστηρικτικών θεσμών.

Οι σχολικές μονάδες της γενικής αγωγής συχνά, αδυνατούν να ανταποκριθούν στην ιδιαιτερότητα και την υψηλή δυναμική των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε αυτές. Ταυτόχρονα, η απουσία ενός ξεκάθαρου πλαισίου διαχείρισης των συγκεκριμένων ζητημάτων έχει ως άμεση συνεπαγωγή την πρόκληση κρίσης στο σχολικό οικοσύστημα. Σε μια τέτοια κατάσταση, τα ζητήματα αντιμετωπίζονται αποσπασματικά χωρίς σχεδιασμό, με χαμηλή αποτελεσματικότητα. Έτσι, με σκοπό τη διαχείριση της κρίσης στη σχολική μονάδα από ζητήματα που άπτονται της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης, δημιουργήθηκε ένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και τους υποστηρικτικούς θεσμούς (ΚΕ.Δ.Δ.Υ, ιατροπαιδαγωγικά). Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο δομεί την συνεργασία των θεσμών εντός τεσσάρων, καλά καθορισμένων επιπέδων. Τα δύο πρώτα επίπεδα αφορούν σε ενδοσχολική παρέμβαση, ενώ τα υπόλοιπα δύο σε θεσμούς εκτός σχολικής κοινότητας. Η παρούσα θεώρηση, αποτελεί μια συστημικού τύπου προσέγγιση και παράλληλα έναν ευέλικτο και εύχρηστο τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων που άπτονται της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.