9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΘΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ!
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

 


 

 

 

Προτάσεις προς Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, σχετικά με την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας, έχουν γίνει σοβαρά θετικά βήματα, σε θέματα που άπτονται του πλέον ευαίσθητου χώρου της εκπαίδευσης, αυτού της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Ταυτόχρονα, όμως, πανθομολογείται η εκκρεμότητα σε πολλά ζητήματα, η οποία δημιουργεί δυσλειτουργία σε θεσμούς και έχει συνακόλουθες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.), τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς τους.

Στα πλαίσια του ευρύτερου διαλόγου για την Παιδεία, δράττομαι της ευκαιρίας και, με την παρούσα επιστολή, επιτρέψτε μου να καταθέσω περιληπτικά προς εσάς και τα Μέλη του αξιότιμου Συμβουλίου τις παρακάτω προσωπικές σκέψεις και προτάσεις σχετικά με μερικά από αυτά τα ζητήματα. Συγκεκριμένα, σας παραθέτω προτάσεις πάνω στα ακόλουθα θέματα:

 1.Εισαγωγή και θεσμοθέτηση του εθελοντισμού στην εκπαίδευση.

 2.Διοικητικός εκσυγχρονισμός της ΕΑΕ.

 3.Ενίσχυση των δομών της ΕΑΕ.

4.Υποστήριξη των σχολικών μονάδων γενικής αγωγής από διεπιστημονικές ομάδες (σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς ΕΑΕ).

Οι ανωτέρω προτάσεις, εκτός του χαμηλού κόστους εφαρμογής τους, αξιοποιούν τις υφιστάμενες δομές που διαθέτει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, στηρίζονται στη τεχνογνωσία που ήδη κατέχουμε, προσφέρουν ουσιαστικά στα παιδιά με ε.ε.α., τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς τους και εμφανίζουν, επιτέλους, το ευμενές πρόσωπο της Πολιτείας και του κράτους πρόνοιας, που στέκεται δίπλα στους πολίτες της με ειδικές ανάγκες και αναπηρία.