9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.ΕΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ! ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Π.Σ.Δ

 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ :

Users Online


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

11/1/2012 "ΕΠΙΜΥΘΙΟ"

         Ομηρίδου  Σκυλίτση  6 ,   Τ.Κ.:   185 32 ,  Πειραιάς                  

    ΤΗΛ. 210 4292641, FAX. 210 4292908 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ

                                    

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:30/03/2012

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ HΛΙΑΣ